ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ηλικία οδηγού: Τουλάχιστον 23 ετών.
 2. Δίπλωμα Οδήγησης: Ο μισθωτής πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον τρία έτη.
 3. Ο υπογράφων το συμβόλαιο είναι υπόχρεος για την μίσθωση.
 4. Ο μισθωτής πρέπει να διαθέτει έγκυρη πιστωτική κάρτα.
 5. Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει το μίσθωμα και τις τυχόν επιπλέον χρεώσεις στην συμφωνημένη τοποθεσία παραλαβής / παράδοσης του οχήματος
 6. Η ελάχιστη μίσθωση είναι 24 ώρες. Κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται με το 1/5 της αξίας της ημερήσιας μίσθωσης.
 7. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να επεκτείνει τη μίσθωση του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση και να καταβάλει το επιπλέον μίσθωμα μέσα σε 48 ώρες πριν την λήξη της αρχικής μίσθωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο μισθωτής θεωρείται υπόχρεος απέναντι στην επιχείρηση για παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος.
 8. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το όχημα από τον μισθωτή ή οποιονδήποτε έχει το όχημα στην κατοχή του μετά την λήξη της περιόδου μίσθωσης χωρίς καμία υποχρέωση στον μισθωτή ή οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του οχήματος.
 9. Ασφάλεια: Αν ο μισθωτής επιλέξει βασική ασφάλεια, φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσει ο ίδιος στο όχημα.
 10. Όλες οι κλήσεις και οποιοδήποτε πρόστιμο παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ευθύνη του μισθωτή.
 11. Τα οχήματα δεν μπορούν να μετακινηθούν με πλοίο χωρίς την άδεια και τη γραπτή επιβεβαίωση της επιχείρησης.
 12. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος από οδηγούς που δεν έχουν εγκριθεί από την επιχείρηση και δεν αναφέρονται στο γραπτό συμβόλαιο.
 13. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού ο μισθωτής και οι οδηγοί του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Στην περίπτωση που δεν φέρουν ευθύνη για το ατύχημα είναι υποχρεωμένοι να συλλέξουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθωότητά τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με την επιχείρηση. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να δώσουν στην επιχείρηση πλήρη αναφορά για το ατύχημα, η οποία να περιγράφει το περιστατικό με λεπτομέρειες και να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ή αρχεία σχετικά με το ατύχημα, μέσα σε 24 ώρες από το ατύχημα.
 14. Ο μισθωτής απαγορεύεται να προσπαθήσει να επιδιορθώσει το όχημα σε περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης.
 15. Καύσιμα: Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την αρχική του ποσότητα καυσίμων. Εναλλακτικά, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί απευθείας στην επιχείρηση. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
 16. Το όχημα απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιηθεί για :
  α. Μεταφορά βαριών αντικειμένων.
  β. Μετακίνηση περισσότερων επιβατών από αυτούς που ορίζει η άδειά του.
  γ. Υπεκμίσθωση, συμμετοχή σε αγώνες, ή μεταφορά τρέιλερ.
  δ. Οδήγηση σε χωματόδρομους και δρόμους ακατάλληλους για το όχημα.
 17. Η επιχείρηση έχει αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να διακόψει το συμβόλαιο, χωρίς κανένα κόστος, οποιαδήποτε στιγμή ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί το όχημα σωστά ή αν παραβιάσει τους όρους του συμβολαίου.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Μέχρι και 21 μέρες πριν τη συμφωνηθείσα ημέρα έναρξης μίσθωσης: χρεώνεται το 25% του συνολικού κόστους.
 2. Μέχρι και 7 μέρες πριν τη συμφωνηθείσα ημέρα έναρξης μίσθωσης: χρεώνεται το 50% του συνολικού κόστους.
 3. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης τη συμφωνηθείσα ημέρα έναρξης μίσθωσης: χρεώνεται το 100% του συνολικού κόστους ή του υπόλοιπου ποσού
Vanakia

Διεύθυνση: Αρτέμωνος 15

Αγία Παρασκευή 15343

Newsletter

Έχετε ερωτήσεις;

Email: info@vanakia.com